Blog.Bourgas.Org

Новини от екипа

Skip to: Content | Sidebar | Footer

тест

Стартира конкурсът на фирма „САМИ-М“ за стипендии на студенти от УХТ

8 March, 2021 (16:04) | Общи приказки | от: admin

За втора поредна година екипът на фирма „Сами-М“ ще осигури стипендии за студенти от IIIти и IVти курс в специалност „Технология и качество на храните“ и магистри „Технология на продуктите от месо, риба и яйца“ от Университета по хранителни технологии.

конкурсСредствата, които месопреработвателното предприятие отпуска за учебната 2020/2021г., са в размер на 4 стипендии по 1000 лв.

И тази година студентите ще работят върху актуални казуси в месната промишленост. Темите са свързани с предимствата и недостатъците на различните видове мазнини, използвани при производство на панирани месни продукти, възможностите за намаляване съдържанието на сол или замяната на месните белтъци с протеини от растителни източници. Четвъртата разработка е свързана със съвременните методи за замразяване на месото.

Изисквания за участие в конкурса

Кандидатите трябва да са студенти ОКС „Бакалавър“, IIIти или IVти курс в специалност „Технология и качество на храни“. За IVти курс се изисква да провеждат специализация в преработката на месо. До  конкурса се допускат и магистри от специалност „Технология на продуктите от месо, риба и яйца“. Новото тази година е, че могат да участват студенти както от редовно, така и от задочно обучение.

За стипендиите могат да се кандидатират студенти, чийто успех от следването до момента е най-малко „Много добър“ – 5,00. Те трябва да представят своите разработки до 29 април 2021 г. Класирането в конкурса ще бъде обявено от комисията след 15-ти май.

От предприятието вече са заявили готовност да организират и преддипломни стажове, ако възпитаниците на УХТ проявят интерес. Подобен интерес проявяват ресторанти в морските ни курорти.

Благодарни сме на екипа на „Сами-М“ за предоставените възможности. Те са стимул за нашите студенти да се борят за висок успех по време на следването, да провеждат практиката си в модерно предприятие. Това отговаря на европейските изисквания, а и ги учат да мислят творчески, заявиха преподаватели от катедра „Технология на месото и рибата“ в университета.