Blog.Bourgas.Org

Новини от екипа

Skip to: Content | Sidebar | Footer

тест

Месец: July, 2018

Сдружение SOS – ПТП очаква повишаване на Гражданска отговорност

3 July, 2018 (13:21) | Общи приказки | от: admin

В близките дни на второ четене в Народното събрание ще се гласуват промени в „Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Те предвиждат изменение на подсъдността на исковете на потребители и срещу потребители, които да бъдат предявявани пред съда в чийто район се намира постоянният адрес или седалището на потребителя. Това практически означава, че „исковете за обезщетение по […]