Blog.Bourgas.Org

Новини от екипа

Skip to: Content | Sidebar | Footer

тест

Сдружение SOS – ПТП очаква повишаване на Гражданска отговорност

3 July, 2018 (13:21) | Общи приказки | от: admin

В близките дни на второ четене в Народното събрание ще се гласуват
промени в „Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Те предвиждат изменение
на подсъдността на исковете на потребители и срещу потребители, които
да бъдат предявявани пред съда в чийто район се намира постоянният адрес
или седалището на потребителя. Това практически означава, че „исковете
за обезщетение по Кодекса на застраховането на увреденото лице срещу
застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските
автомобилни застрахователи ще се предявяват по постоянния адрес или
седалище на ищеца (пострадалия), или по местонастъпване на
застрахователното събитие“.

ако в град Бургас настъпи ПТП

Какво всъщност означава това – например, ако в град Бургас настъпи ПТП
(пътно-транспортно произшествие), при което пострадалото лице има право
на парично обезщетение по задължителната застраховка „Гражданска
отговорност“, то пострадалия ще трябва да заведе своето гражданско дело
или в Бургас (мястото на събитието) или по своя постоянен адрес (по
лична карта), а няма да има право да завежда граждански искове в други
съдилища на територията на Република България. Това на практика
означава, че се ограничава правото на всеки гражданин да преценя, къде
да завежда своите граждански искове и по какъв начин да търси своите
права.

От Сдружение “SOS-ПТП” алармират,

че в момента масово гражданските дела
по гореспоменатите казуси (ПТП-та) се водят пред „Софийски градски съд“
или „Софийски районен съд“, а основните причини за това са няколко.
„Централите на застрахователните компании са на територията на
столицата. Когато пострадаме при ПТП преди да заведем гражданско дело
срещу дадена застрахователна компания, първо задължително трябва да се
пусне т.н. „доброволна претенция“ до застрахователната компания, към
която имаме претенции.

И тъй като всички застрахователни компании се
помещават в София, това ще доведе до огромни неудобства за всеки един
пострадал при ПТП“, отбелязват от Сдружение “SOS-ПТП”и допълват „към нас
се обръщат пострадали от цяла България с ясното желание да завеждат
своите граждански искове в София, а като основен аргумент за това,
поставят ясното недоверие към съдилищата в малките населени места.
Отделно от това на територията на по-малките населени места, се усеща
явна липса на вещи лица, които да изготвят необходимите експертизи по
дадено гражданско дело, а това ще забави делата с години, съответно
пострадалите дълго време няма да получат своето полагаемо обезщетение,
нещо което отново не е в интерес на пострадалото лице“.

„Към настоящия момент,

когато дадено лице пострада при ПТП, често хората
дават права да бъдат представлявани от юристи, а това означава, че на
тях не им се налага да пътуват до София за дадено дело. Ако се приемат
промените в ГПК обаче, то тогава на територията на всички съдилища в
България гражданските искове срещу застрахователните компании, ще се
повишат многократно. Това означава, че юристите, които представляват
тези застрахователни компании, ще трябва да пътуват до съответния съд,
където е образуване делото срещу тях, а това са допълнителни, сериозни
разходи за самата застрахователна компания. Логично е да смятаме, че
тези разходи ще бъдат компенсирани от едно евентуално увеличение на
задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.

Това ще засегне огромен брой български граждани и със сигурност не е в полза на
обществото. Надяваме се народните представители да вземат под внимание
всички тези факти и да обмислят добре в чии интерес ще бъдат промените в
ГПК, ако бъдат приети разбира се“, обобщават от Сдружение “SOS-ПТП”.

Оставаме насреща за въпроси!


Поздрави
Манол Тодоров – национален координатор
Сдружение SOS-ПТП
+359 879 053 531
www.sos-ptp.com

SOS PTP

SPS PTP