Blog.Bourgas.Org

Новини от екипа

Skip to: Content | Sidebar | Footer

тест

БАПГ – Българска асоциация Природен газ

15 October, 2014 (09:45) | Приятели на Bourgas.org | от: admin

БАПГ - Българска асоциация Природен газ

БАПГ - Българска асоциация Природен газ

БАПГ е сдружение на фирми и лица, ангажирани в газовата индустрия у нас

Кои са нашите цели са:
o Да представляваме и защитаваме общите интереси на нашите членове;
o Да осигурим високо качество на услугите в бранша;
o Да утвърдим добри практики в отрасъла;
o Да повишаваме корпоративната отговорност в бранша;
За да постиганем тези цели, ние:
o Участваме в разработването на национални програми за цялостна газификация на страната;
o Участваме в разработването на съвременни технически нормативи и стандарти;
o Предоставяме на компетентните държавни органи съгласувано мнение на членовете си по проекти за нормативни актове и решения за стопанска дейност в областта на газификацията;
o Осигуряваме компетентни юридически и професионални консултации.
o Подпомагаме обучението, квалификацията и преквалификацията на специалисти в сектора;
o Организираме конференции, семинари, специализирани изложения и др.;

http://www.naturalgas.bg/

Коментарът Ви: