Blog.Bourgas.Org

Новини от екипа

Skip to: Content | Sidebar | Footer

тест

Ключова фраза: Асарел

Водеща индустриално-търговска компания

8 January, 2016 (13:55) | SEO | от: admin

За „АСАРЕЛ – ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД, една водеща компания Мисия: Асарел Инвестмънт ЕАД да се развива като компания от холдингов тип с оптимизирано портфолио от активи и дейности, ориентирани към максимизиране благосъстоянието на акционерите. Визия: Асарел Инвестмънт ЕАД да се наложи като водеща индустриално-търговска компания с активно и високоефективно управление на корпоративния портфейл с приоритети в добивната индустрия. Цели и […]