Blog.Bourgas.Org

Новини от екипа

Skip to: Content | Sidebar | Footer

тест

Възможности за подобряване дейността на висшите училища в България

10 January, 2020 (21:41) | Общи приказки | от: admin

На кръгла маса в УХТ дискутираха връзката на образованието и науката с бизнеса

висшите училища в БългарияКръгла маса на тема „Възможности за подобряване дейността на висшите училища в България“ се проведе днес в Университета по хранителни технологии в Пловдив. В нея участие взеха представители на Българската търговско-промишлена палата.

Също така на бизнеса, на Камарата на преподавателите от висшето образование, на академичната и научна общност. Участваха и от проекта «Народните будители и аз» и зам.-областния управител на Пловдив Евелина Апостолова. Сред най-големите проблеми както за висшите училища, така и за бизнеса са малкото студенти и големият брой, напускащи страната, след като се дипломират.

Подобряването на релацията „наука-образование-бизнес“ е не само сложен процес, но и изключително важен за възходящото развитие на страната. Това каза в приветствието си към гостите ректорът на УХТ проф. Пламен Моллов. В основата на тази релация са българските висши училища. Затова подобряването на дейността им е от съществено значение за развитие на нашата нация.

инвестиции, финанси

Несъмнено от огромно значение са входящите ресурси и тяхното качество във всяко висше училище, но е важно как преподаватели, студенти, служители, инвестиции, финанси и др. си взаимодействат и в съответното висше училище. Така също е важно какъв е продуктът от горепосочените действия и къде и кой ще се ползва от него, изтъкна той.

Създаване на нови специалности, съобразени с пазара на труда, и изключване на неперспективните. Това предложи председателят на БТПП Цветан Симеонов. За бизнеса е важно качеството на работната ръка – добри специалисти с възможности за развитие и търсене на иновации. Той посочи, че с работодателските организации, с КНСБ и КТ „Подкрепа“ у нас се обсъждат финансовите механизми за задържане на студентите. Най-добър и лесен ефект може да се постигне с отпускането на студентски заеми с ниска лихва и възможност за опростяване в края на обучителния период. Националната образователна карта в областта на висшето образование да се въведе след обществено обсъждане с ползвателите. Около тази идея са се обединили синдикати, работодатели и БТПП.

В хода на кръглата маса председателката на синдикат Висше образование и наука-КНСБ доц. Лиляна Вълчева заяви, че в ход са преговори в бюджет 2020. Иска се да бъдат осигурени допълнителни средства за начална заплата на младите асистенти, които са около 6000 души, от 1148 лв.

консултантска дейност на фирми

Висшите училища да започнат да развиват консултантска дейност на фирми, а не само научна и образователна, предложи проф. Николай Щерев от УНСС. Това ще допринесе за увеличаване на приходите.

Младите хора трудно се ориентират къде да продължат висшето си образование, затова ВУЗ-овете трябва да имат ясни профили, смятат представители на проекта „Народните будители и аз“.

Как да привлечем кум висшите училища в България

За да ги привлекат към българските висши учебни заведения, трябва да се разработят съвместно с БАН и бизнеса общи образователни продукти. Това каза зам.-ректорът на Стопанската академия в Свищов проф. Андрей Захариев. Той припомни, че в периода 2021-2027 г. със съфинансиране  от ЕС предстои да се изградят академични бизнес инкубатори. Те е добре да бъдат създадени на базата на модерните технологии.

Дискусията е много актуална, появиха се интересни предложения. Вярвам, че ще организираме още много подобни форуми, заяви ректорът в края на срещата. Цветан Симеонов оповести, че всички презентации от настоящата кръгла маса ще бъдат публикувани в сайта на БТПП.