Blog.Bourgas.Org

Новини от екипа

Skip to: Content | Sidebar | Footer

тест

Водеща индустриално-търговска компания

8 January, 2016 (13:55) | SEO | от: admin

За „АСАРЕЛ – ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД, една водеща компания

Асарел Инвестмънт

МисияАсарел Инвестмънт ЕАД да се развива като компания от холдингов тип с оптимизирано портфолио от активи и дейности, ориентирани към максимизиране благосъстоянието на акционерите.

Визия: Асарел Инвестмънт ЕАД да се наложи като водеща индустриално-търговска компания с активно и високоефективно управление на корпоративния портфейл с приоритети в добивната индустрия.

Цели и задачи

  1. Обезпечаване на ресурсната база – портфолио от нови находища, за максимално продължаване на основната минно-добивна дейност на компанията-майка.
  2. Осигуряване на ефекти по веригата на добавената стойност на основната минна дейност, по-добри цени и достъп до ресурси.
  3. Диверсификация на инвестиционния риск, с участието в перспективни проекти извън минния сектор. Основни направления на т.нар. „рискови проекти“: логистика, туризъм и спорт, екологична енергия, недвижима собственост и финанси, здраве.

Асарел – Инвестмънт ЕАД, инвестиционната компания на лидера в българския рудодобив „Асарел-Медет” АД, в партньорство с консултантската компания в областта на инвестиционното банкиране и корпоративните финанси „Инниммо Адвайзърс” ООД, обявиха победителя в своя първи конкурс за набиране на иновативни бизнес проекти.

Победител е проектът „Високомоментен електродвигател с ниски обороти“, разработен от г-н Георги Кючуков, машинен инженер с повече от 30 години професионален опит. Той получи наградата си на 3 юли 2015г. от изпълнителния директор на „Асарел – Инвестмънт” ЕАД г-н Димитър Цоцорков и управителя на „Инниммо Адвайзърс” ООД г-н Валери Вълчев. Победителят бе избран от комисияс председател г-н Димитър Цоцорков и членове Валери Вълчев – „Инниммо Адвайзърс“ ООД, Кристина Димова – „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД, и Александър Паздерски – „Инниммо Адвайзърс“ ООД.